501 212 693

 

62 502 31 98

 

Konserwacja i serwis

Ważne jest, by system ochrony przeciwpożarowej był pod odpowiednią opieką zapewniając tym samym jego włąściwe działanie. Umowa serwisowa z firmą Firecontrol daje właśnie tę pewność.


Firecontrol oferuje Państwu:

  • Konserwację Systemów Sygnalizacji Pożaru.
  • Konserwację Systemów Oddymiania.
  • Konserwcję Dzwiękowych Systemów Ostrzegawczych.
  • Przeglądy i oceny stanu technicznego instalacji pożarniczych.
  • Zabezpieczenie otworów kablowych - przepusty.
Szanowni Państwo
Zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej Art. 4.1.: 
 
Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: 
 
1.   przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i  technologicznych,
 
2.   wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz  środki  gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych  przepisach,
 
2a. zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych w pkt 2,  zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
 
3.   zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji." oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
 
"§ 3.2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom   technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

4.   Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust.2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną  przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 

Kontakt

Wolica 43 
62-872 Godziesze Małe

 

tel. biuro: 536 148 817
tel. biuro: 62 502 31 98

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © 2013 Firecontrol www.ielegancko.com – tworzenie stron www